Czapy granitowe


Czapy granitowe najczęściej są wykończeniem murów, słupów ogrodzeniowych. Wykonuje się je najczęściej w grubości 5 cm, 6 cm. Ich głównym zadaniem jest ochrona przed zaciekaniem muru, słupków. W czapach granitowych często wykonuje się kapinos. Kapinos jest to nacięcie od dołu, którego celem jest ochrona np. słupków przed zaciekaniem.