Rozszerzenie oferty firmy o nowe produkty kamieniarskie o wysokiej klasie użytkowej

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Rozszerzenie oferty firmy o nowe produkty kamieniarskie o wysokiej klasie użytkowej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów wykonywanych z kamienia.

Projekt przyczyni się do:

  • wprowadzenie innowacji produktowej w postaci produktów o wysokiej precyzji wykonania i wartości użytkowej z kamienia wraz z elementami z innych materiałów (kamień, drewno, szło, stal itp.);
  • wprowadzenie innowacji procesowej w postaci procesu projektowania wyrobów dla klienta za pomocą oprogramowania typu CAD.

Całkowita wartość projektu: 420 537,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 143 598,00 zł.